Årsmøtet i IF Pors er utsatt.  Nytt tidspunkt vil komme senere.